Вук Ралић

Сарадник у настави

E-mail: vuk.ralic@fsfvns.edu.rs

Предмети:

 

Рођен је у Београду 1999. године. Дипломирао је 2023. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду са веома високом просечном оценом током студија сврстава се међу најбоље студенте своје генерације. Тренутно је студент мастер студија. Запослен је на позицији сарадника за ужу научну област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању из групе предмета Атлетика на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. За запослење га је квалификовало превасходно савестан и професионалан ангажман на месту демонстратора на поменутом предмету. Током основних студија био је изузетно предузимљив у раду студентских тела Факултета спорта и физичког васпитања првенствено као редовни члан Студентске асоцијације, затим Студентског парламента, а напослетку и као председник студентске асоцијације ФСФВ. Истиче се као веома организиван и способан координатор током бројних спортских манифестација националног и међународног нивоа. Такође свој траг на Факултету оставља и као члан Савета Факултета спорта и физичког васпитања. Показује интересовање за научно усавршавање из области атлетике, спорта и развоја моторичких способности човека.