Родна равноправност

Чланови одбора за родну равноправност

План родне равноправности

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА: „Безбедност и поверење за све“

  • Чикић, Ј., Миловановић, И., Попов, Б., Живанчевић Секеруш, И., Бодрожа, Б. и Милинков, С. (2023). Перцепција и (не)изравно искуство сексуалног узнемиравања и уцјењивања у академском контексту – перспектива студентица. Ревија за социологију, 53 (3), 397-428. https://doi.org/10.5613/rzs.53.3.3
  • Миловановић И, Чикић Ј, Милинков С, Попов Б, Живанчевић Секеруш И (2023). Ка сигурном универзитету из мушке перспективе: студентска перцепција о сексуалном узнемиравању и уцењивању. У: Савремени трендови у психологији. Нови Сад: Филозофски факултет, 12-15. ИСБН 978-86-6065-804-5
  • Чикић Ј, Бодрожа Б., Милинков С., Миловановић И.М., Живанчевић-Секеруш И., Попов Б. (2023). Ефекти сексуалног узнемиравања на самоперцепцију успешности и задовољства послом код академског особља са Универзитета у Новом Саду, У: Савремени трендови у психологији. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 10-12. ИСБН 978-86-6065-804-5