др Небојша Максимовић

Редовни професор
Катедра за примењене спортске науке

Редовни професор је спортског менаџмента на Универзитету у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао из области спортских наука. Од 2018. године декан je Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Новом Саду. Његова подручја интересовања укључују спортски менаџмент, у оквиру кога највише области стратешког планирања и финансирања у спорту. Објавио је око 150 научних радова који су публиковани у домаћим и међународним часописима и научним конференцијама. Ментор је био на преко 100 дипломских радова, 2 магистарска рада и 3 докторске дисертације. Члан је сарадничког тима у оквиру стратешког Еразмус партнерског пројекта под називом „Развој мастер нивоа менаџмента у спорту са посебним освртом на област спорта” (МОСМЕН). Био је координатор два програма која су била финансирана од стране републичких министарстава: 1) акредитованог програма Министарства просвете и спорта Републике Србије „Менаџмент и маркетинг омладинског спорта“, и 2) научноистраживачког пројекта „Мотиви и идентификација различитих типова навијача са тимом у фудбалу“, који је био финансиран од стране Републичког Министарства омладине и спорта. Руководи покрајинским дугорочним научноистраживачким пројектом под насловом „Развој будућих спортских предузетника у Европи: универзитетско образовање за промоцију предузетничких намера код студената спортских наука“. Поред тога, био је координатор на више краткорочних научно-истраживачких пројеката који су били финансирани од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и  научноистраживачку делатност АП Војводине. Током каријере веома је ангажован и активан у управљачким и организационим активностима на Факултету спорта и физичког васпитања (председник Савета, продекан за финансије, и декан) и Универзитета у Новом Саду (заменик председника Савета).