Продужени статус – апсолвенти

Студенти који су одслушали све године студија, уредно оверили семестре и испунили критеријуме везане за освојене ЕСПБ бодове, а не дипломирају до 30. септембра последње одслушане школске године студија, уписују продужени статус.

Упис у продужену годину студија утврђује се на основу следећих критеријума:

Студенти који су  у продуженом статусу први пут задржавају статус студента који су имали у претходној школској години

У свакој наредној години продуженог статуса, студенти се воде као самофинансирајући студенти.

  • Цена уписа продуженог статуса износи 6.500,00 динара + пренос бодова (1 бод = 1000,00 динара)

Образложење поновог стицања статуса студента

Студенти, којима је из одређених разлога престао статус студента у продуженој години, подношењем захтева за поново стицање статуса студента (образац у студ. служби), могу поново стећи статус редовног студента уписом у продужену годину студија. Студент је у том случају обавезан да плати  поновно стицанје статуса студента  19.500,00 динара , упис 6.500,00 динара,  + пренос бодова 1.000,00 динара  по боду за све неположене испите до тада.

За студенте који су у продуженом статусу други, трећи или четврти пут , пријава испита први пут се не плаћа, а свака наредно пријављивање  се плаћа 1.300,00 динара.

Студенти у продуженом статусу имају десет испитних рокова у школској години, 6 редовних (јануарско-фебруарски, априлски, јунски, јулски, септембарски, октобарски) и 4 ванредна – „апсолвентска“ (новембарски, децембарски, мартовски, мајски).

Према Закону о високом образовању, студенти имају рок за завршетак студија који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијских програма.  Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Декан може студенту, на лични захтев, поднет пре стицања услова за губитак статуса студента, продужити рок за завршетак студија у складу са Статутом Факултета.