Припреме

ПРИПРЕМЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ И ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ

Припреме кандидата за упис у прву годину основних академских студија одржаће се на Факултету спорта и физичког васпитања од 05. јуна до 23. јуна 2023. године.

Пријављивање кандидата за припреме врши се од 29. маја до 23. јуна 2023. године, од 09,00 до 14,00 часова у просторијама Службе општих послова на Факултету.

Припремама ће бити обухваћен комплетан програм пријемног испита.

Пријем кандидата за припреме обавиће се 02. јуна 2023. са почетком у 10,00 часова у новом Амфитеатру Факултета.

Цена целокупног програма припрема је 15.000,00 динара. Овај износ благовремено треба уплатити на рачун Факултета.

 • Сврха уплате: Припреме за пријемни испит
 • Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16, 21000 Нови Сад
 • Рачун примаоца: 840-1718666-68
 • Модел и позив на број: 97, 48223101692505

Пример правилно попуњене уплатнице

За све додатне информације обратите се координатору припрема:

 • Гордана Шајнов, 021/450-188, локал 124

За похађање припрема потребно је да кандидат поседује здравствени и постурални (телесни) статус који ће му омогућити несметано похађање практичне наставе и полагање пријемног испита.

Утврђивање здравственог и постуралног (телесног) статуса кандидата врше лекари у Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и дају оцену здравственог и постуралног статуса кандидата.

Кандидат код кога је утврђена контраиндикација за студирање на факултету не може приступити припремној настави.

Преглед лекара у Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад (https://www.zzzzsns.co.rs/) подразумева:

 • Лабораториске анализе (ККС, ШУК, УРЕА, КРЕАТИНИН, АЦИДУМ УРИКУМ, БИЛИРУБИНИ УКУПНИ И ДИРЕКТНИ, УРИН),
 • Одређивање телесне висине и телесне масе,
 • ЕКГ у миру и напору, ТА у миру и напору,
 • Детаљни преглед по системима.

Неопходно је да кандидат на прегледу код лекара приложи:

 • Лекарски извештај изабраног педијатра/лекара, код којег се до сада лечио, да не болује од акутних и хроничних болести од општег значаја и да не поседује грубље телесне недостатке и деформитете;
 • или Испис из електронског здравственог картона на увид;
 • или да се испис из електронског картона за пацијента пошаље на еmailstuduns@gmail.com

Фотокопију лекарског извештаја кандидати достављају приликом пријаве за припреме, а оригинал извештаја достављају приликом пријаве за полагање пријемног испита.