Пријемни испит

ЗДРАВСТВЕНИ И ПОСТУРАЛНИ (ТЕЛЕСНИ) СТАТУС

 • За упис у прву годину основних академских студија потребно је да кандидат поседује здравствени и постурални (телесни) статус који ће му омогућити несметано похађање практичне наставе и припремање и полагање практичних делова испита.
 • Утврђивање здравственог и постуралног (телесног) статуса кандидата врши лекарска комисија коју именује декан.
 • Лекарска комисија након извршеног прегледа кандидата даје оцену здравственог и постуралног статуса кандидата.
 • Кандидат код кога је утврђена контраиндикација за студирање на Факултету не може приступити полагању испита.

Контраиндикације из претходног става су:

I Телесни недостаци и деформитети (посебно: оштећење локомоторног апарата, деформитети кичменог стуба, трајни инвалидитет тежег степена, херније)
II Кожне болести и полне болести са развијеном сликом
III Стање после тежих заразних болести
IV Говорне мане
V Психонеурозе
VI Неуролошка и психичка обољења и оштећења
(посебно: падавица, синкопа)
VII Оштећења чулног апарата (посебно: оштећење вида, оштећење слуха, оштећење апарата за равнотежу, оштећење рецепторног апарата за бол)
VIII Болести срца и крвних судова (посебно: хипертензија, варикозитети)
IX Болести крви и малигне болести (посебно: хиперлипидемија, анемија, хемофилија)
X Болести респираторног система (посебно: астма, хронични бронхитис, туберкулоза)
XI Болести дигестивног система (посебно: улкусна болест, обољење панкреаса, обољење јетре, жучних путева)
XII Болести мокраћно – полних путева (посебно: болести бубрега, калкулоза)
XIII Гинеколошка обољења
XIV Болести ендокриног система и болести метаболизма (посебно: дијабетес)
XV Наследне болести и урођене мане

ОСНОВ РАНГИРАЊА

Основ рангирања кандидата за упис у прву годину основних студија је:

 • резултат на испиту за проверу склоности и способности и
 • успех у средњем образовању.

Више информација о успеху у средњем образовању погледајте у одељку Информације о упису (Вредновање успеха ученика и рангирање).

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Кандидат полаже испит за проверу склоности и способности (у даљем тексту: испит).

Испит садржи:

 1. Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања,
 2. Тест знања и способности пливања,
 3. Полигон свестраности,
 4. Трчање на 800 м – жене и 1.500 м – мушкарци,
 5. Полигон спортских игара (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет),
 6. Тест за проверу осећаја за ритам и покрет,
 7. Спортска гимнастика.

1.Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања

  • Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања садржи питања која се односе на основне појмове у спорту и физичком васпитању, а сачињен је на основу програма наставе физичког васпитања за средње школе.
  • Бодује се број тачних одговора.
  • У зависности од броја тачних одговора кандидат може остварити од 0–8 бодова.

2.Тест знања и способности пливања

  • Знање пливања је обавезно за упис на Факултет.
  • Способност пливања испитује се кроз тест пливања.
  • Способност пливања полаже се у базену пливањем 2×25 метара.
  • Успешност на тесту способности пливања бодује се од 0-8.
  • Кандидат није испунио услове за полагање теста уколико:
   • не исплива минимално 25м,
   • омета друге кандидате током пливања,
   • ухвати се за стазу током пливања, ради одмарања,
   • стартује пре команди за старт.
  • Кандидат који преплива 25 метара остварује 0 (нула) бодова и наставља полагање пријемног испита.
  • Кандидат који преплива 50 метара добија један бод.

КАНДИДАТ КОЈИ НЕ ИСПУНИ УСЛОВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА ПЛИВАЊА НЕ НАСТАВЉА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 •  Резултати теста пливања биће бодовани према критеријуму који ће бити направљен на основу резултата остварених на овогoдишњем полагању.

3.Полигон свестраности

  • Процена моторичких способности кандидата врши се тестом „полигон свестраности“.
  • Резултат представља време постигнуто на полигону свестраности, које се исказује тачношћу од 0,1 секунде.
  • Резултат се бодује по следећем критеријуму:
МУШКАРЦИ БОДОВИ ЖЕНЕ
1:02.01 и више 1 1:15.01 и више
0:59.01 – 1:02.00 2 1:12.01 – 1:15.00
0:56.01 – 0:59.00 3 1:09.01 – 1:12.00
0:53.01 – 0:56.00 4 1:06.01 – 1:09.00
0:50.01 – 0:53.00 5 1:03.01 – 1:06.00
0:47.01 – 0:50.00 6 1:00.01 – 1:03.00
0:47.00 и мање 7 1:00.00 и мање

НАПОМЕНА: Кандидат мора савладати све задатке сигурним извођењем, без пада или губитка контроле кретања, у противном мора задатак поновити. Кандидат има право на три покушаја на сваком задатку. У случају несавладавања неког задатка, ТЕСТ се прекида и кандидат добија 0 (нула) бодова. Кандидат који не приступи полигону свестраности елиминише се из даљег полагања пријемног испита.

 4.Трчање на 800 и 1500 метара

  • Процењују се моторичких способности – типа издржљивости.
  • Кандидат трчи 1500 метара (мушкарци) и 800 метара (жене).
  • Трчање се спроводи на атлетској стази према правилима Атлетског савеза Србије.
  • Резултат представља постигнуто време на тесту трчања које се исказује са тачношћу од 0,1 секунде.
  • Резултат се бодује према следећем критеријуму:
МУШКАРЦИ
1.500 м
БОДОВИ ЖЕНЕ
800 м
6:20,1 и више 0 4:00,1 и више
5:41,0 – 6:20,0 1 3:28,1 – 4:00,0
5:23,0 – 5:40,9 2 3:22,1 – 3:28,0
5:11,0 – 5:22,9 3 3:15,1 – 3:22,0
5:00,0 – 5:10,9 4 3:05,1 – 3:15,0
4:51,0 – 4:59,9 5 2:56,1 – 3:05,0
4:39,0 – 4:50,9 6 2:47,7 – 2:56,0
4:38,9 и мање 7 2:47,6 и мање

5.Полигон спортских игара (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет)

  • Процена спортско–техничких способности врши се тестом „полигон спортских игара“.
  • Оцењује се техника извођења и прецизност сваке спортске игре (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет).
  • Резултат се бодује за сваку спортску игру (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет) по следећем критеријуму:
КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ
Одсуство технике, непрецизно 0
Техника задовољавајућа, непрецизно 1
Техника добра, прецизно 2
Техника врло добра, прецизно 3
Техника одлична, прецизно 4
Техника одлична, прецизно и брзо 5

6.Тест за проверу осећаја за ритам и покрет

  • Тестом за проверу осећаја за ритам и покрет се процењује:
   • осећај за ритам (повезивање покрета и кретања у ритму задате музике),
   • тачност извођења задатих комбинација покрета и кретања,
   • способност повезивања научених покрета и кретања,
   • усклађеност покрета различитих делова тела.
  • Преузми музику за вежбу на следећем линку.
  • Начин бодовања: оцењује се од 0 до 5 бодова на основу броја правилно изведених елемената, као и на основу нивоа изведбе уз музичку пратњу.

ТЛОЦРТ ПОЛИГОНА

Tlocrt.gif

 

 Почетни став: став спетни, руке о бок.

ПРВИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак левом напред, десну одићи од тла и спојено вратити тежиште тела на десну назад. Привлачењем леве до десне, поскок на левој, предножити згрчено десном. Корак десном у десно и спојено, укрштен корак левом испред десне. Корак и поскок десном у десно, предножити згрчено унутра, левом.  T1-1
T1-2.gif T1-3.gif

 

ДРУГИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Три наглашена корака (топота) напред (лева-десна-лева) уз истовремени пљесак рукама испред тела. Корак зибом почучњем, десном напред, одручити обема.  T2-1.gif
T2-2.gif

 

ТРЕЋИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Искораком леве напред, предножити десном, заручити ван обема. Заножити десном, кроз приручење и предручење узручити ван обема. Приножењем и претклоном у горњем делу кичменог стуба приручити обема (лабављење) и спојено. Усклон, предручити левом, заручити десном ван.  T3-1.gif
T3-2.gif

 

ЧЕТВРТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Зибом почучњем, бочни замах рукама на доле, предручити десно, заручити ван левом и спојено. Исто као 1. само супротном руком, напред–назад и спојено. „Млин“ рукама (бочни кругови рукама) на доле и спојено. До става спетног, приручити.  T4-1.gif
T4-2.gif

 

ПЕТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Став одножни лево, предручити доле левом, кроз одручење узручити десном, отклон улево. Усклоном став спетни, одручити. Искораком и одскоком леве улево и привлачењем десне у ваздуху доскок на десну, одножити левом (галоп странце), издржај у одручењу. Искораком и спојено одскоком леве улево, поскок са одножењем десне и окретом за 180 степени у лево, доскок на леву, одножити десном, кроз приручење одручити обема и спојено.  T5-1.gif
T5-2.gif

 

ШЕСТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак десном у десно и окрет за 90 степени удесно, одручити и спојено. Корак левом у десно, окрет за 90 степени удесно, издржај рукама и спојено. Корак десном у десно, окрет за 180 степени удесно, издржај рукама и сп.  Докорак левом до става спетног, руке о бок.  T6-1.gif
T6-2.gif

 

СЕДМИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак левом напред, привлачењем десне до леве, корак и поскок левом напред, предножити згрчено десном (полкин корак). Искораком десне напред „вага“ на десној са заножењем леве, одручити обема (издржај).  T7-1.gif
T7-2.gif

 

ОСМИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Приножењем леве и усклоном став спетни, издржај у одручењу.

Суножним одскоком скок са окретом за 180 степени улево (или удесно), чеони кругови надоле, суножним доскоком до почучња обема. Усправ, став спетни, приручити.

 T8-1.gif
T8-2.gif

 

7.Спортска гимнастика

Спортска гимнастика обухвата:

 • Мушкарци и женeтло
 1. Из става спетног, заручити и са 2–3 корака залета скок предножно–разножно са доскоком у став спетни, предручити косо горе.
 2. Два колута напред, упор чучећи.
 3. Колут назад.
 4. Усправ, искораком став у упору.
 5. Спуст до упора стојећег, суножним поскоком окрет за 90о.
 6. Два спојена премета странце; став спетни, приручити.
 • Мушкарцивратило
 1. Дочелно вратило, натхватом у ширини рамена:
 2. Замахом једне и одскоком друге (или суножним одскоком, или згибом), узмах до упора предњег.
 3. Суножним замахом назад, ковртљај назад.
 4. Суножним замахом назад, саскок.
 • Жененижа притка двовисинског разбоја
 1. Замахом једне и одскоком друге (или суножним одскоком или згибом), узмах до упора предњег;
 2. Премах одножно десном напред до упора јашућег, прехват десном из натхвата у потхват, премахом одножно левом напред саскок са окретом од 90° до става спетног са хватом десне за притку.

Сваки од два гимнастичка састава биће процењен на основу грешака у техници извођења и држању тела на скали од 0 до 5. Резултат кандидата изражава се аритметичком средином две оцене.