Пријава на конкурс

На следећој адреси се пријавити уколико желите да конкуришете за:

1) Основне академске студије у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ бодова),
2) Основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ бодова).

https://eportal.fsfv.uns.ac.rs/#/prijemni