Предлог корективног вежбања код обољења узрокованих одређеним начином живота