7. ДОКУМЕНТИ

  • Општа

Захтев за приступ информацијама од јавног знача

 

  • Информатор о раду

Информатор о раду за 2020/21. годину

Информатор о раду за 2024.годину

 

  • Јавне набавке

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2024. годину

 

  • Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2017. годину

Финансијски извештај за 2018. годину

Финансијски извештај за 2019. годину

Финансијски извештај за 2020. годину

Финансијски извештај за 2021. годину

Финансијски извештај за 2022. годину

Финансијски извештај за 2023. годину