О факултету

Почетком седамдесетих година јавила се потреба за образовањем висококвалификованих педагога у области физичке културе за потребе средњег образовања. Дотадашња Виша педагошка школа образовала је кадар за потребе основних школа. Имајући у виду настале потребе, на предлог Извршног већа Војводине, Скупштина САП Војводине, на седници Покрајинског већа и Просветно-културног већа Војводине одржаној 22. априла 1974. године донела је Закон о оснивању Факултета физичке културе са седиштем у Новом Саду.

 

На истој седници Скупштине Војводине донета је одлука о образовању Матичне комисије за вршење припрема за почетак рада Факултета. Након вишемесечног рада Матична комисија је расписала конкурс за упис прве генерације студената и утврдила привремени Наставни план и програм. Свечано отварање Факултета одржано је 4. децембра 1974. године у амфитеатру Више педагошке школе у Ловћенској улици бб, у Новом Саду, у згради у којој се Факултет и данас налази. Настава је почела 9. децембра 1974. године, а тај датум је прихваћен као Дан Факултета.

 

Школске 1981/82. године уписана је прва генерација последипломских студија. Први докторат из области физичке културе одбрањен је 1984. године.

 

Ценећи све већу потребу за образовањем висококвалификованих стручњака (тренера) и менаџера за потребе спорта, од школске 2004/05. године Факултет изводи наставу и на трогодишњим студијама – смерови: Спорт и Спортски менаџмент. Од школске 2008/09. године реализују се и акредитовани програми основних струковних студија у трогодишњем трајању.

 

До 1. марта 2024. године на Факултету је дипломирало 4963 студената четворогодишњих академских студија, 280 студената је дипломирало на струковним трогодишњим студијама, а 105 студентима на трогодишњим академским стдијама.  Диплому магистра физичке културе стекло је 271 студента последипломских студија, диплому мастер професора физичког васпитања и спорта стекло је 787 студента, а докторску дисертацију одбранило је 144 студената у области физичког васпитања.

 

Капацитети Факултета за извођење наставе су: две велике сале (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), мала сала (ритмичка гимнастика и плес), гимнастичка сала (спортска гимнастика), два амфитеатра, седам модерно опремљених учионица, дијагностички центар и рачунарски центар. У згради на Ђачком игралишту: велика сала, сала за борилачке спортове и фитнес кабинет. На Ђачком игралишту постоје атлетска борилишта, тениски терени, два игралишта за рукомет, кошаркашко и одбојкашко игралиште.

 

РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА

Декан Факултета др Патрик Дрид
Продекан за наставу др Ивана Миловановић
Продекан за акредитацију и обезбеђење квалитета др Борислав Обрадовић
Продекан за науку и међународну сарадњу др Сергеј Остојић
Продекан за финансије др Небојша Максимовић
Секретар Факултета Иван Краиновић
Председник Савета Факултета др Илона Михајловић
Студент продекан Алекса Јовишевић
Председник студентског парламента Нађа Ракоњац
Управник Центра за спорт ФСФВ др Милан Цветковић

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА

Наставно – научна делатност

 • Катедре
 • Центар за целоживотно учење и развој каријере
 • Научноистраживачки центар
 • Центар за спорт
 • Спомен соба

Ненаставна делатност

 • Секретаријат:
  • Служба за правне, кадровске, административне послове и послове јавних набавки
  • Служба за финансијске и рачуноводствене послове
  • Служба за наставу и студентска питања
  • Служба за библиотечке послове и информациону делатност
  • Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
  • Канцеларија за међународну сарадњу и односе са јавношћу

Катедре Факултета:

 1. Катедра за индивидуалне спортове – шеф катедре проф. др Илона Михајловић
 2. Катедра за колективне спортове – шеф катедре проф. др Дамјан Јакшић
 3. Катедра за физичко и здравствено васпитање  – шеф катедре проф. др Вишња Ђорђић
 4. Катедра за основне спортске науке – шеф катедре проф. др Јелена Обрадовић
 5. Катедра за  примењене спортске науке – шеф катедре проф. др Раденко Матић