Наука

Врхунска научна продукција Факултета

Факултет је значајно напредовао у научно-истраживачкој делатности и крајем 2019. године доспео на прво место,

у рангу факултета Универзитета у Новом Саду са коефицијентом 1.26. Следеће 2020. године, Факултет имао је најбољи

резултат по броју објављених научних радова у часописима са SCI листе, када укупни коефицијент износи чак 2.20

. Више података о научној продуктивности Универзитета можете погледати овде:

 

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-nauka/nauka-na-uns-c/naucna-produkcija/25-nauka/7510-naucna-produkcija-2020

 

На недавно објављеној листи најцитиранијих научника у свету пo цитираности у 2019. години, резултат истраживања

Универзитета Стенфорд, налазе се 63 научника из Србије, од тога 9 са Универзитета у Новом Саду, а први је наш продекан

за науку и међународну сарадњу проф. др Сергеј Остојић.

Од врхунских резултата које посебно желимо да истакнемо су изузетни научни радови објављени у врхунским часописима,

категорије М21а. Аутори Сергеј М. Остојић и Вишња Ђорђић објавили су научни рад у категорији М21а, impact factor=60.362,

у  часопису Lancet, 2020;396:(10261):1511-1524. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31859-6. У овом раду су праћени трендови

промене раста и ухрањености школске деце у периоду 1985-2019 у 200 земаља света са 65 милиона испитаника.

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31859-6/fulltext

 

Изузетан научни рад у категорији М21а, impact factor=42.778, аутора Сергеја Остојића, објављен је у врхунском часопису

Nature, 2020;582(7810):73-77. DOI: 10.1038/s41586-020-2338-1. У овом раду приказани су резултати нивоа холестерола

у крви на глобалном нивоу светске популације.

 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2338-1

 

Током 2021. године, објављен је још један врхунски научни рад Сергеја Остојића,  категорије М21а, impact factor=6.360

у часопису Clinical Nutrition, 2021;40(1):324-326. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.05.003. У овом раду су приказани ефекти

нутритивне интервенције гуанидиносирћетном киселином на побољшање регионалне биоенергетике мозга.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561420302193

 

Током 2021. године промовисано је 8 доктора наука са Факултета спорта и физичког васпитања, а такође желимо да

истакнемо да је докторска дисертација нашег студента Миленка Јанковића, у електронском облику, највише преузимана

од свих одбрањених докторских дисертација на Универзитету, преузета је чак 6352 пута.

 

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11340

 

Поред тога што факултет има капацитете и услове за научно-истраживачки рад, декан проф. др Небојша Максимовић

са задовољством истиче да факултет чине људи и изузетни наставници, сарадници и студенти, који су допринели оваквом

никад раније забележеном успеху.

 

 

Научно-истраживачка делатност Факултета обухвата следеће активности:

  • Научно истраживачки центар
  • Научни скуп
  • Научни часопис