Научно-истраживачки центар

1. Марко Манојловић – самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији
2. Бригита Бањац – самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији
3. Давид Недељковић – самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији