Научни скуп

ЕQOL (Exercise and Quality of Life)

Међународни научни скуп ЕQОL се одржава сваке треће године. Четврти, последњи по реду, је одржан у пролеће 2016. године.

У априлу 2019. организован је међународни научни скуп ЕQOL, на тему вежбања зарад унапређења квалитета живота. Актуелност тематике препознало је преко две стотине учесника Конференције из 33 земље Света.

Циљ ове међународне научне конференцији био је подизање свести о значају редовног вежбања и здравог начина живота још у раном детињству. Дисциплинована физичка вежбања током живота одржавају здраве навике и здраве изборе, који потом могу допринети активном и успешном старењу, а самим тим и здравом животном веку.

Опис фотографије:

Веб страница научног скупа: www.eqol.rs