Милка Имброњев

Предавач
Катедра за примењене спортске науке

Консултације: Понедељак 11-12
E-mail: milka.imbronjev@fsfvns.edu.rs

Предмети: Енглески језик

 https://orcid.org/0000-0002-9271-091X

Дипломирала 2003. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на одсеку за Енглески језик и књижевност, а мастер студије на истом Факултету на одсеку Филолошке науке завршила је 2009. године. Тренутно је на докторским студијама на истом Факултету. Објавила је два уџбеника и више од 10 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова. Као истраживач била је ангажована на научноистраживачким пројектима финансираним од АП Војводине. Радно је ангажована на предмету Енглески језик на Факултету спорта и физичог васпитања Универзитета у Новом Саду. Има вишегодишње радно искуство у домаћем и међународном високом образовању. Сфере њеног истраживачог интересовања су спорт, методика наставе, лексикологија, пословни енглески. Члан је ЕЛТА – удружења наставника енглеског језика.