маст. Стефан Маричић

Асистент
Катедра за колективне спортове

Основне студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду завршава 2018. године, мастер студије 2020. године на истом факултету. Школске 2020/21. године уписује докторске студије. Прво радно искуство на Факултету спорта и физичког васпитања је било у својству демонстратора практичне наставе на предмету Рукомет у школској 2018/19. Звање сарадника у настави на групи предмета Рукомет – Рукомет на другој години и изборни предмет Теорија, методика и пракса рукомета на четвртој години основних студија, стиче у мају 2020. године. На истим предметима стиче звање Асистента у јуну 2021. године. Учествовао као излагач на различитим домаћим и међународним семинарима и конференцијама. До сада има неколико објављених радова у различитим часописима, домаћег и међународног значаја. Такође, више пута рецензент факултетског часописа Exercise and Quality of Life. Ангажован као део истраживачког тима на пројекту финансираном из програма од интереса за развој научноистраживачке делатности у АП Војводини за 2023. годину. Пројекат се односи на истраживање плиометријског тренинга и његових ефеката на различите групе спортиста и рекреативаца. Уједно та врста тренинга и представља главни фокус истраживача током докторских студија. Поред наведног, био је део научноистраживачког тима на још једном покрајинском пројекту. Бави се едукацијом рукометних тренера учествовањем на семинарима организованим од стране Рукометног Савеза Војводине, у својству предавача. Поред тога, константно се усавршава похађањем различитих међународних курсева из области физичке припреме спортиста и рекреативаца. Активно играо рукомет више од десет година, био члан неколико суперлигашких екипа. У млађим категоријама био шампион Србије, вицешампион и трећепласирани, као члан различитих екипа.