маст. Милош Којић

Асистент
Катедра за основне спортске науке

Дипломирао и мастерирао из области спорта, физичког васпитања и кинезитерапије на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Тренутно ради као асистент на предмету Кинезитерапија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Учествује у реализацији наставе Физичког васпитања за студенте на Основним академским студијама медицинске рехабилитације, такође ангажован као спољни сарадник у реализацији редовног наставног плана и програма у Гимназији Јован Јовановић Змај, за природно-математички смер (спортско одељење) на предметима Спорт и тренинг и Спорт и здравље. Аутор је неколико научних чланака из области спорта и кинезитерапије у домаћим и међународним часописима и зборницима радова. Био је истраживач на једном научном пројекту који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научни истраживачку делатност.
Активно се бави фолклором као играч и уметнички руководилац. Освајао разна међународна признања из области народне игре и фолклора.