маст. Марко Манојловић

Истраживач сарадник

Рођен је 26.02.1995. године у Зрењанину. Основне академске студије на Факултету Спорта и Физичког Васпитања Универзитета у Новом Саду уписује 2015. године и дипломира 2019. године. Мастер академске студије завршава 2020. године, када уписује и докторске академске студије. Тренутно је запослен као истраживач – сарадник у лабораторији за борилачке спортове. Аутор је и коаутор одређеног броја радова у међународним и домаћим часописима.