маст. Душко Цвијовић

Асистент
Катедра за колективне спортове

Дипломирао је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду у септембру 2015. године, са усмерењем на предмету Одбојка. Потом је, одбраном мастер рада (2018) из области моторичких способности одбојкашица, стекао звање Мастер спорта и физичког васпитања. Од школске 2018/2019 године је студент докторских студија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Од 2013. године је ангажован као одбојкашки тренер, сада тренер прве екипе и координатор млађих категорија, са лиценцом за рад издатом од Одбојкашког савеза Србије. Од 2017. године запослен је на Факултету спорта у звању сарадника у настави, а од 2019. године изабран је у звање асистента на групи предмета Одбојка. Од школске 2020/2021 ангажован и на предмету Приказ спортова. Аутор је и коаутор више научних радова објављених у часописима и научним конференцијама. Учествовао је као сарадник на више научних пројеката Факултета. Паралелни рад у науци и пракси, где су моторичке способности одбојкашица примарна област истраживања.