маст. Драган Маринковић

Асистент
Катедра за индивидуалне спортове

Дипломирао и мастерирао је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. На Факултету спорта и физичког васпитања је радио као демонстратор, сарадник у настави, лаборант-истраживач а тренутно је запослен као асистент на групи предмета Гимнастика у оквиру основних студија. Асистент је на предметима у оквиру Основних академских студија медицинске рехабилитације и Основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације на Медицинском фалултету Универзитета у Новим Саду. Своје научно-истраживачко деловање усмерио је на проучавање физичког вежбања и кретања као и утицаја на раст и развој. Током свог научноистраживачког ангажовања аутор и коаутор око 80 научних чланака у великом броју домаћих и међународних часописа и два монографска издања. Учествовао је на преко 20 научних конференција и конгреса где је презентовао радове из различитих области спортских наука и био награђиван. Члан је уредничког одбора у два међународна часописа а рецензирао је преко 30 радова у 5 међународних часописа. Током каријере своје школовање је допуњавао боравцима и мобилностима које је реализовао у Гронингену (Холандија), Грацу (Аустрија), Сплиту (хрватска), Риму (Италија) и Порту (Португал). Боравио је на више летњих школа које су се одржавале у Холандији, Словенији, Италији и Хрватској. Стипендиста је различитих националних, покрајинских и иностраних фондова (ЕРАСМУС, ЦЕПУС, САНБИМ) преко којих је успео да спроведе научна истраживања из области које се баве различитим дисциплинама у спортској науци. Као истраживач учествовао је у реализацији два међународна ЕРAСМУС пројекта као једним ИПА и једним ТЕМПУС пројектом док је тренутно члан тима у пројекту Европске алијансе за глобално здравље (ЕУГЛОХ). Спортом се бавио и највише остварио у кошарци а као тренер и саветник се исказао радећи у више домаћих и иностраних спортских организација и клубова. Награђен је од стране ТЕМПУС канцеларије за допринос међународној сарадњи и добитник је награде – ЕРAСМУС Амбасадор Србије.