маст. Дејан Јаворац

Асистент
Катедра за колективне спортове

Рођен 14.03.1987. у Прибоју. Основну и средњу школу завршио у родном граду. После завршене економске школе, уписује Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду, 2006. године. Дипломирао са просечном оценом 9,14 на тему: „Тактички задаци одбрамбених играча у завршници напада у фудбалу“. Постдипломске студије завршио са просеком 9,17 под насловом: „Компарација морфолошких карактеристика и моторичких способности младих фудбалера и ученика основних школа“. Након тога уписује докторске студије на истоименом, као и мастер спортске медицине на Медицинском факултету. Ради као асистент на Факултету спорта и физичког васитања, за ужу научну област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, група предмета: Фудбал, Футсал, Теорија и методика фудбала. Дао допринос у спровођењу више научних пројеката на матичном факултету. Објавио више од 30 научних радова у међународним референтним часописима. Члан је истаживачког тима у лабораторији за примењену биоенергетику од 2016. године. Бавећи се дизајнирањем и испитивањем иновативних терапеутика који штите и унапређују митохондријалну биоенергетику и метаболизам здравих и болесних. Његова професионална оријентација је усмерена на повезивање струке и науке, импликација научних сазнања у праксу. Истражује вредност инхалационог, топикалног и оралног водоника у различитим патологијама; од спортских перформанси, до трауматских повреда мозга и неуродегенеративних болести. Довршава дисертацију под називом „Утицај молекуларног водоника на одређене спортске перформансе”, а просечна оцена докторских студија му је 9,93. Више од десет година се бави тренажним процесом и спортском науком. Ангажован на дијагностици, контроли и унапређењу елитних фудбалера, превенцији и рехабилитацији. Индивидуални рад са неколико фудбалских репрезентативаца Србије. Годинама ради као кондициони тренер у највишим ранговима такмичења у фудбалу. Предавач на УЕФА „Ц“, „Б“ и „А“ лиценцама у Фудбалском савезу Србије. Освојио многобројне награде на разним спортским такмичењима.