маст. Давид Недељковић

Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији

Рођен је 1998. године у Сремској Митровици, где завршава основну и средњу школу. У Новом Саду, на Природно-математичком факултету, завршава основне академске студије Биохемије и мастер академске студије на модулу Аналитичка хемија. Током студирања био је стипендиста Града Сремска Митровица и двоструки стипендиста Фонда за младе таленте. Током завршне године студија два месеца је боравио на Технолошком Универзитету у Грацу у оквиру Ерасмус+ програма мобилности, усавршавајући се на пољу органске синтезе. За време студија је био активан члан Савеза студената, где је учествовао у организацији и вођењу студентских научних конференција и промоцији матичног факултета. Учествова је на ИX Конференцији младих хемичара. На Факултету спорта и физичког васпитања запослен је као самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији, при Лабораторији за напредну физиологију и исхрану, у групи професора Сергеја Остојића. Ужу област интересовања за њега представља метаболизам креатина и аналитичке методе одређивања биомаркера у поменутим метаболичким путевима, као и имунодијагностичке хемијске методе и њихова примена у областима спортских наука и суплементације.