маст. Ања Обрадовић

Асистент
Катедра за основне спортске науке

Дипломирала 2020. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду са просечном оценом 9,75 и уписала мастер академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду где је мастерирала 2021. године. Тренутно је студент докторских академских студија на Универзитету у Новом Саду. За време треће године основних академских студија је била добитница стипендије Фонда за стипендирање и напредовање даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду. На завршној години основних академских студија је била добитница стипендије Фонда за младе таленте „Доситеја“, као и добитница Светосавске награде за најбоље студенте Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. У току мастер академских студија је била добитница стипендије Фонда за младе таленте „Доситеја“. Тренутно је запослена на Факултету спорта и физичков васпитања у Новом Саду као асистент за ужу научну област основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, група предмета Основе истраживања у спорту и физичком васпитању. Аутор је четири научна рада у часописима као и два саопштења на међународној конференцији.