др Вишња Ђорђић

Редовни професор
Катедра за физичко и здравствено васпитање

Завршила је основне и магистарске студије на Факултету спорта и физичког васпитања у
Новом Саду, као студент генерације. На истом факултету стекла звање доктора наука из области спорта и физичког васпитања. На Факултету спорта и физичког васпитања ради као редовни професор. Предаје на основним, мастер и докторским студијама, као и на основним студијама Медицинске рехабилитације и Специјалне едукације и рехабилитације Медицинског факултета у Новом Саду. Предавала на мастер и докторским студијама Педагошког факултета у Сомбору. Шеф катедре за Физичко и здравствено васпитање. Научна интересовања: физичко и здравствено васпитање, промоција физичке активности, положај жена у спорту. Објавила више од 150 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима, укључујући и најпрестижније научне часописе Nature, Lancet, eLife, Health and Quality of Life Outcomes и др. Презентовала радове на бројним домаћим и међународним научним скуповима, била модератор, рецензент и позивни предавач. Одабрани научни пројекти: Global Matrix 4.0 Report Card (руководилац националног тима), WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative COSI (2015, 2019) (ко-руководилац националног тима); Физичка активност становништва Војводине (2019, 2023) (руководилац); и др. Гостујући професор на програму Overseas TeachersCourse Programs на Шандонг Универзитету у Ђинану, Кина (2019) и Erasmus+ програму мобилности наставног особља на Универзитету „Форо Италико“ у Риму (2019). Добитница Признања за научну изузетност Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност 2021. године. Ментор више од 50 мастер радова и 7 докторских дисертација. Лидер и члан експертских група за израду националних и покрајинских стратешких и програмских докумената из области физичког васпитања и школског спорта. Аутор акредитованих семинара за стручно усавршавање учитеља и наставника физичког васпитања, предавач на тренерским семинарима. Председница комисије за полагање стручних испита за лиценце за наставнике физичког васпитања. Успешно се бавила спортском гимнастиком као спортиста, тренер и судија. Добитница награде „Јован Микић Спартак“, највишег признања у области спорта у Војводини.