др Тијана Шћепановић

Ванредни професор
Катедра за основне спортске науке

Дипломирала, магистрирала и докторирала из области спорта, физичког васпитања и кинезитерапије на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Тренутно ради као ванредни професор на сва три нивоа студија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. До данас је аутор и коаутор oкo 80 научних чланака у домаћим и међународним зборницима радова и часописима. Рецензент је у више међународних научних часописа. Презентовала је више од 50 радова на међународним и домаћим конференцијама. Коаутор је књиге из области кинезитерапије. Ментор је била на 11 мастер радова, а као члан комисије допринела је на више десетина дипломских, мастер и докторских дисертација. Била је руководилац на једном, а као истраживач на 4 научна пројеката која су финансирана од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Освајала је бројне медаље у модерном плесу на домаћим и међународним такмичењима. Била је првак државе у екипном саставу и конкуренцији парова. Поред плеса, била је више пута државни првак и учесник балканских игара у спортском аеробику.