др Сунчица Почек

Ванредни професор
Катедра за колективне спортове

Ванредни професор на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду, на предметима Одбојка и Теорија, методика и пракса одбојке. Проф. др Сунчица Почек је докторирала 2015. године на тему: „Специфичности антрополошког статуса младих одбојкашица Војводине“. Неке од главних смерница и тежњи у научноистраживачком раду проф. др Сунчице Почек тичу се: поузданости и валидности тестова моторичких способности у одбојци, нормативних вредности особина и способности елитних одбојкаша и одбојкашица од посебног значаја за постизање врхунских резултата, конструкције и валидације тестова савременог концепта реактивне агилности. Почек тренутно ради на реализацији  научноистраживачког пројекта „Планирана и реактивна агилност у одбојци“. Поседује сертификат Универзитета у Новом Саду за предавача и извођење наставе на енглеском језику. Проф. др Сунчица Почек је ментор кандидатима мастер и докторских студија, такође учествује у оспособљавању кандидата за оперативног тренера и дипломираног тренера одбојке. На основу евалуације од стране 985 студената, у последњем изборном периоду, Проф. др Сунчица Почек оцењена је оценом 9,53 на предмету Одбојка и 9,97 на предмету Теорија, методика и пракса одбојке.