др Соња Балтић

Асистент

E-mail: sonja.baltic@fsfvns.edu.rs

Предмети:

 

Рођена је 1985. у Новом Саду где је дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 9.51/10.00. Током студирања је награђена за најбољег студента Универзитета у Новом Саду. Две године је била стипедиста Министарства за спорт и образовање (2005 – 2007). Након завршених студија обавила је обавезан стаж за доктора медицине и положила стручни испит. Докторске студије на смеру претклиничка истраживања уписала је 2015. године на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Током школске 2016/2017 године провела је шест месеци на Европском институту за биологију старења Универзитета у Гронингену у Холандији (European Research Institute for the Biology of Aging) у оквиру Еразмус плус програма мобилности студената. Циљ овог студијског боравка био је рад на кариотипизацији ћелија базоцелуларног карцинома коришћењем методе Single Cell Whole Genome Sequencing у оквиру истраживачког пројека на Институту. Тренутно је ангажована на истраживачким пројектима у оквиру лабораторије за примењену биоенергетику Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Асистент је за ужу научну област Биомедицинске науке у спорту и физичком васпитању од 2023. године. Претходно радно искуство стицала је у Ординацији за генетику и педијатрију „Др Попић-Паљић“ у Новом Саду где је била задужена за обављање цитогенеских анализа у цитогенетској лабораторији. Поред интересовања за научно-истраживачки рад показује интересовање и за област комплементарне медицине. Поседује дозволу за обављање методе комплементарне медицине – квантне медицине решењем Министарства здравља Републике Србије. Показује интересовање за област нутриционизма, конципирање и примену циљане исхране у терапији код одређених здравствених стања. Рекреативно се бави чи – гонгом, тенисом и скијањем.