др Сергеј Остојић

Редовни професор
Катедра за примењене спортске науке

Редовни професор Универзитета у Новом Саду, продекан за науку и међународну сарадњу Факултета спорта и физичког васпитања, шеф Лабораторије за примењену физиологију и исхрану. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, пост-докторско усавршавање и континуирана медицинска едукација из области исхране, гојазности и метаболизма (Универзитет Харвард) и митохондријалне медицине (Медицински факултет Mayo клинике). Гостујући професор на Свеучилишту у Загребу (Хрватска), Универзитету Централне Флориде (САД), Универзитету у Печују (Мађарска) и Универзитету у Агдеру (Норвешка). Аутор или ко-аутор више од 300 научних чланака, одржао је преко 180 позивних предавања и саопштења на научним конгресима међународног и националног значаја; аутор је 25 поглавља у књигама и 14 монографија. Има преко 22.000 цитата и H indeks 38 (SCOPUS), учествовао као ментор на изради 10 докторских дисертација. Члан је Америчког колеџа лекара, Америчког друштва за исхрану, Интернационалног друштва за церебралну циркулацију и метаболизам, Удружења за митохондријалну медицину и Британског удружења за исхрану. Придружени је уредник међународних научних часописа Clinical Nutrition ESPEN, Frontiers in Physiology и Research in Sports Medicine, уредник асистент у часопису Current Topics in Nutraceutical Research и члан уређивачких одбора часописа Nutrition, Nutritional Neuroscience, Food Science and Nutrition и Journal of Functional Foods. Члан је истраживачких конзорцијума NCD Risk Factor Collaboration (Империал Колеџ Лондон), Global Burden of Disease (Универзитет у Вашингтону) i WHO Children Obesity Surveillance Initiative (Светска здравствена  организација). Руководилац је вишегодишњих научних пројеката Министарства науке и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност. Аутор је врхунских научних резултата Универзитета у Новом Саду (2016-2022), Председник одбора Фондације Зоран Ђинђић за доделу награде младом научнику и истраживачу (2016-2019), добитник Признања „Милутин Миланковић“ за изузетне научне резултате (2021), добитник Признања за научну изузетност АП Војводине (2021, 2022. и 2023), члан Националног савета за високо образовање (2018-2022).