др Раденко Матић

Ванредни професор
Катедра за примењене спортске науке

Дипломирао, магистрирао и докторирао из области спортских наука на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Тренутно ради као ванредни професор на сва три нивоа студија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Био је гостујући професор на  Универзитету за спорт и физичко васпитање у Будимпешти (Мађарска). До данас је аутор и коаутор 70  научних чланака у више од 30 међународних часописа. Члан је уредничког одбора у 4 међународна часописа, и до садa је рецензирао више од 50 научних чланака у међународним часописима. Презентовао је више од 40 радова на међународним и домаћим конференцијама; аутор је 5 монографских поглавља и 1 уџбеника. Учествовао је у неколико ERASMUS и COST програма наставничке мобилности академског особља: у Марибору (Словенија) 2015. године, у Билбау (Шпанија) 2017. године, у Солуну (Грчка) 2017. и 2019. године, у Ници (Француска) 2018. године, у Никшићу (Црна Гора) 2019. године, у Риму (Италија) 2019. године, Бургасу (Бугарска) 2021. године, у Будимпешти (Мађарска) 2022. године. Ментор је био на 11 мастер радова. Координирао je покрајинским пројектом „Значај промоције спортског предузетништва: анализа предузетничких намера студената спортских наука”, који је финансиран од стране Покрајинског  секретараијата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Поред тога, учествовао je на 15 научноистраживачких пројеката на различитим нивоима: 2 међународна Ерасмус пројекта, 2 билатерална пројекта (Србија и Црна Гора, и Србија и Словенија), 1 републичком и 12 покрајинских пројеката. Од 2016. године руководилац је „Центра за спорт“, организационе јединице Факултета спорта и физичког васпитања, и члан Одбора за одржавање и развој кампуса Универзитета у Новом Саду. Локални je координатор са Факултета спорта и физичког васпитања у оквиру CEEPUS програма у оквиру мреже „Образовање, обука и истраживање у мултидисциплинарној области спортских наука“. Члан је Европске асоцијације спортских менаџера (ЕАСМ), са седиштем у Лајпцигу (Немачка).