др Милан Цветковић

Редовни професор
Катедра за физичко и здравствено васпитање

Редовни je професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, где је и дипломирао (1996), магистрирао (2002) и докторирао (2007). На 4-одишњим и 3-годишњим основним академским студијама предаје предмете Зимске активности у природи и Летње активности у природи, као и изборне предмете Планинарење и Фитнес Јога. На мастер студију – Спорт и физичко васпитање предаје на предмету Адаптирано физичко вежбање, а ангажован је и на предмету Истраживање антропомоторике у физичком васпитању и спорту. На мастер студију – Физичко васпитање, физичка активност и здравље ангажован је на предмету Моторички развој током живота. Поред тога, предаје и на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду на два програма – Медицинска рехабилитација и Специјална едукација и рехабилитација. До данас је као аутор и коаутор објавио око 60 рецензираних чланака у мултидисциплинарним часописима, око 40 саопштења са конференција, три књиге и одржао више позивних предавања. Реализатор је више научних и стручних домаћих пројеката финансираних од стране владе АП Војдодине, као и међународних пројекта, као што је Tisa Water Tours – Развој прекограничне сарадње за водени туризам дуж дела Доње Тисе (IPA пројекат). Аутор је и реализатор два лиценцирана ЗУОВ (Завод за унапређење образовања и васпитања) семинара при Влади Републике Србије. Члан је FISAF (Federation Internationale des Sports Aerobics et Fitness) Србија едукацијског тима и гостујући предавач на FISAF Србија Академији за фитнес и аеробик. Такође је члан и гостујући предавач Савеза за рекреацију и фитнес Србије и Војводине (СРФС и СРФВ). Лиценцирани је FISAF International Personalni trener, лиценцирани Мастер тренер СРФС, лиценцирани VIDYA YOGA инструктор, лиценцирани ски инструктор Српског удружења учитеља и инструктора спортова на снегу (САСИ) и лиценцирани планинарски водич Планинарског савеза Србије. Др Цветковић има 30 година искуства у раду са различитим узрасним групама рекреативаца и спортиста као персонални, фитнес, аеробик и јога тренер.