др Мила Вукадиновић Јуришић

Асистент са докторатом
Катедра за основне спортске науке

Дипломирала је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду 2011. године, а мастерирала 2013. на истом Факултету. Докторску дисертацију одбранила је 2021. године на Факулетету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, са темом „Ефекти различитих експерименталних програма на моторичке способности и морфолошке карактеристике младих спортисткиња“. Од 2012. запослена је као сарадник на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду на предметима Основе антропомоторике и Развојна антропомоторика. Од 2013. изабрана је у звање асистента на групи предмета Антропомоторика. Тренутно ради као асистент са докторатом на основним студијама, група предмета Антропомоторика на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. За време рада на Факултету учествовала је у разним активностима Факултета као што су: сајам образовања, фестивал науке и организација међународне научне конференције „Exercise and Quality of Life“. До данас аутор је и коаутор 45 научних радова објављених у међународним часописима
и на научним конференцијама са укупним индексом компетентности 82. Учестовала је као излагач радова на домаћим и међународним конференцијама. Рецезент је у неколико међународних научних часописа и у једном националном. Активно је играла рукомет и рукомет на песку више од десет година.