др Лидија Марковић

Асистент са докторатом
Катедра за физичко и здравствено васпитање

E-mail: lidija.markovic@fsfvns.edu.rs

Предмети: Школско физичко васпитање 1; Школско физичко васпитање 2

 https://orcid.org/0000-0002-2068-8442

Завршила основне, мастер и докторске академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Ради на Универзитету у Новом Саду као асистент за ужу научну област Основне научне дисциплине, група предмета: Школско физичко васпитање 1 и 2. Досадашња професионална оријентација усмерена је на наставу физичког васпитања, физичку активност деце, активан животни стил и исхрану, о чему говори учешће на одговарајућим научним конференцијама и пројектима, као и назив докторске дисертације „Еколошки приступ разумевању понашања повезаних са енергетским балансом код деце млађег школског узраста“. Била је члан организационог одбора конференције Exercise and Quality of Life на матичном факултету, као и на конференцијама у региону. Реализовани пројекти: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) (2015-2016), (2018-2019); Начини праве изборе за дугорочно здравље (2016), Евробарометар: физичка активност становништва Војводине у контексту евроинтеграција (2018-2019), (2023-2024). Реализатор је два стручна семинара за наставнике физичког васпитања испред Центра за здравље, вежбање и спортске науке. Тренутно је секретар Катедре за физичко и здравствено васпитање на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Била је активан члан Студентске асоцијације са којом и даље непосредно сарађује. Сертификовани је инструктор два фитнес програма, крос фит судија и активан је
члан тима Црвеног крста Војводине, који реализује обуке за спасилаштво на води.