др Јован Вуковић

Доцент
Катедра за колективне спортске науке

Консултације: Петак 10:30
E-mail: jovan.vukovic@fsfvns.edu.rs

Предмети: Историја и теорија спорта и физичког васпитања; Основи науке о људском покрету; Моторичко учење и контрола; Здраво старење и предлог вежби

 https://orcid.org/0000-0001-6594-4844

Рођен је 6. маја 1989. године у Зрењанину. Основну школу „Петар Петровић Његош“, авршио је у родном месту 2004. године. Зрењанинску гимназију, смер општи, завршио је 2008. године. Дипломирао је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду (усмерење одбојка) 2012. године са просечном оценом 9.10 и стекао звање дипломирани професор физичког васпитања и спорта. На истом факултету завршио је мастер студије, смер спорт, са просечном оценом 9.25 и стекао звање професор физичког васпитања и спорта – мастер. Мастер рад на тему „Међугенерацијске карактеристике физичке активности становништва АП Војводина“, одбранио је 2014. године. Докторску дисретацију под насловом „Ефекти тренинга снаге малог оптерећења на физичку форму, биомаркере здравља и квалитет живота институционализованих жена треће животне доби“, одбранио је 2021. године на истом факултету. У периоду од 2014. до 2023. године био је најпре, сарадник, а потом и асистент на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду на предметима Теорија физичке културе 1 и Теорија физичке културе 2, а у звању доцента је од 2021. године. Од 2021. члан је Савета факултета спорта и физичког васпитања. До сада је био аутор и коаутор у више од педесет радова у међународним и националним часописима. Коаутор је монографија под насловом  Евробарометар – физичка активност становништва Војводине у контексту евроинтеграција“ и „Први записи о физичком васпитању на српском језику у Војводини“. Учествовао је у више научно – истраживачких пројеката. Био је члан организационог одбора на три Светска првенства у рвању током 2022. и 2023. године. Јован Вуковић се од најраније младости бавио спортом, најпре фудбалом, а потом и одбојком. Као успешан одбојкаш наступао је за ОК „ГИК Банат“ из Клека (2004-2009) и ОК „НС-АС“ из Новог Сада (2009-2012). Био је члан одбојкашке јуниорске репрезентације Србије (2007-2008). Поседује звање дипломирани тренер одбојке.