др Јелена Сланкаменац

Асистент
Катедра за физичко и здравствено васпитање

E-mail: jelena.slankamenac@fsfvns.edu.rs

Предмети: Биолошка антропологија; Спортска медицина; Здравствено васпитање

 https://orcid.org/0000-0003-0634-9919

Рођена је 24. августа 1995. године у Новом Саду. Студије медицине започела је 2014. године на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Током студија је била прималац стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Дипломирала је 30.09.2020. године са просечом оценом 9,10 са темом „Видна оштрина након операције одлубљења ретине методом парс плана витректомије“. Током студија бавила се науком и учествовала је на више Конгреса студената Медицинског факултета у Новом Саду, као и на Конгресу студената биомедицинских наука Србије, одбранивши студентске научно – истраживачке радове из области патологије и неурологије. Докторске студије на медицинском факултету у Новом Саду уписује 2020. године, смер клиничка истраживања, а специјализацију из спортске медицине 2021. године. На Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду запослена је од октобра 2020. године на Катедри за примењене науке у спорту, на предметима биолошка антропологија, спортска медицина и здравствено васпитање у звању сарадника у настави, а затим од 25. децембра 2020. година у звању асистента. За време рада на Факултету учествује на разним активностима као што је сајам образовања. Аутор је и коаутор на 8 научних радова објављених у међународним и домаћим часописима, као и на 3 научна рада саопштена на домаћим скуповима.