др Ивана Миловановић

Ванредни професор
Катедра за примењене спортске науке

Студирала је социологију на основним, мастер и докторским студијама. На Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, радно је ангажована од школске 2014/2015. године, где предаје социолошку групу предмета, на сва три нивоа студија. Руководилац је Лабораторије за друштвене науке у спорту. Стручна усавршавања провела је у два наврата на Универзитету у Ослу (К. Норвешка), где је њен образовни и истраживачки рад био усмерен на родну равноправност и квалитативну методологију. Као предавач по позиву боравила је у Палерму и Риму (Италија), као и Копру (Словенија) и Сплиту (Хрватска). До данас је ауторка две монографије од националног значаја и два универзитетска уџбеника, као и (ко)ауторка преко шездесет научних чланака објављених у истакнутим међународним и националним научним часописима. Чланица је уредничког одбора у два међународна часописа. Рецензирала је монографије, универзитетске уџбенике и научне чланке у Србији и иностранству. До сада је менторисала две докторске дисертације, десет дипломскихмастер радова, а као чланица комисије за завршне испите учествовала је у више десетина одбрана. Као руководилац или истраживач (била) је ангажована у научно-истраживачким и развојним пројектима, финансираним из европских, регионалних, националних и покрајинских фондова. У више наврата била је чланица Савета Факултета спорта и физичког васпитања, чланица Савета Филозофског факултета, као и Стручних већа за друштвене науке, те хуманистичке науке и уметност Универзитета у Новом Саду. Добитница је Златника Светог Саве у школској 2019/2020. години, за изузетно залагање за рад на Факултету спорта и физичког васпитања. Чланица је Европске асоцијације за социологију спорта, као и Српског социолошког друштва.