др Горан Димитрић

Редовни професор
Катедра за индивидуалне спортове

Диплому основних, магистарских и докторских студија, из области физичког васпитања и спорта, стекао на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Ангажован је на сва три нивоа студија, на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, у звању редовног професора. На основним студијама је ангажован на предметима: Пливање 1, Пливање 2, Теорија, методика и пракса пливања, на мастер студијама на предметима: Адаптивна физичка активност, Предлог корективног везбања код обољења узокованих одређеним начином живота и Менаџмент ризика у физичком васпитању и спорту, а на докторским студијама на предмету Методологија истраживања. Аутор је два Универзитетског уџбеника: „Пливање“ и „Примењено пливање“, 70ак научно истраживачких радова, рецензент у неколико међународих часописа и универзитетског уџбеника „ Роњење“ групе аутора са Универзитета у Сплиту – Хрватска. Био је ментор на свим нивоима студија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, као и члан неколико међународних комисија за одбрану мастер радова у Словенији и Хрватској. 2015. је био на професионалном усавршавању на Универзитету у Сплиту (Хрватска) у оквиру пројекта „SUN BEAM“. Учесник је на неколико краткорочних пријеката и носилац на једном пројекту финансираном од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Члан је УО пливачког клуба „Нови Сад“ – Нови Сад где је посвећен и раду са младим пливачима. Инструктор је роњења са боцама, роњења са гасним мешавинама и роњења на дах. Своју вештину и храброст потврдио је заронима у Дунаву, приликом његовог изливања, како би спречио плављење Сремске Каменице, те је награђен „Новембарском повељом“ града Новог Сада (2006), та акција је проглашена и као најхрабрији подухват у Републици Србији, што је потврђено „Златном плакетом“ Вечерњих новости (2006), а у акцији Владе Републике Србије „100 Нових пасоша“ био је међу првих сто грађана Републике Србије, који су добили биометријски пасош.