др Даринка Коровљев

Доцент
Катедра за основне спортске науке

Консултације: Уторак 12-14
E-mail: darinka.korovljev@fsfvns.edu.rs

Предмети: Фитнес и велнес; Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 1; Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 2; Научно-истраживачки рад у физичком васпитању, фитнесу и здрављу

 https://orcid.org/0000-0002-2510-3044

Основне и последипломске студије завршила на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, на ком је и докторирала из области спортских наука. На Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитету у Новом Саду трeнутно је запослена као доцент на предметима основних студија, Основе истраживања у спорту и физичком васпитању и Фитнес и велнес, а на мастер студијама, на предмету Научно истраживачки рад у физичком васпитању, фитнесу и здрављу. У звање научног сарадника Министрарства науке, просвете и технолошког развоја, републике Србије, изабрана је 2020. године. Бави се научно-истраживачким радом у оквиру лабораторије за примењену биоенергетику Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду. Аутор је и коаутор више од 80 научних радова, 4 монографска поглавља и 2 књиге. Ментор је била на 5 мастер радова. Учесник је у више европских пројеката а званични сертификат за управљање ЕУ пројектима и фондовима стекла је 2018. године. Студијске боравке и специјалистичке тренинге у оквиру Еразмус + и Цепус програма мобилности реализовала је на Универзитету у Сплиту, Хрватска (2023), Универзитету у Печују, Мађарска (2021, 2022), Универзитету у Загребу (2020), Универзитету Форо Иатлико, у Риму, Италија (2016, 2017, 2021), Универзитету у Палерму, Италија (2019), Универзитету у Каунасу, Литванија (2018), Униврезитету у Никшићу, Црна Гора (2018), Универзитету у Араду, Румунија (2016) као и боравцима на обуци за ЕУ пројекте из области Еразмус + Спорта, Европске комисије у Бриселу, Белгија (2020, 2023). Добитник Светосавског признања матичног Факултета спорта и физичког васпитања, за допринос развоју међународне сарадње (2018) и признања Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Сарајеву, Босна и Херцеговина, такође за успешну међународну сарадњу (2013). Члан је Спорта за Све Србије и Војводине и сертификовани Тафиса лидер (The Association For International Sport For All – International Olympic Committee, 2010). Инструктор је пилатес технике вежбања и скијања.