др Данило Радановић

Доцент
Катедра за индивидуалне спортове

Консултације: Петак 10:30
E-mail: danilo.radanovic@fsfvns.edu.rs

Предмети: Школска гимнастика

 https://orcid.org/0000-0003-2604-0396

Рођен је 1982. године у Осијеку где је почео да тренира спортску гимнастику у тадашњем Гимнастичком друштву „Партизан“. Oсновне, мастер и докторске академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Већ као студент четврте године на усмерењу из Спортске гимнастике био је ангажован као демонстратор на предмету Вежбе на справама. Осим тога, активно је учествовао у тренирању млађих селекција у спортској гимнастици у Соколском друштву „Војводина“. Од 2012. године запослен је на матичном Факултету на групи предмета Гимнастика, прво као асистент, те асистент са докторатом и сада као доцент. У научно-истраживачком раду оријентисан је на проучавање физичке активности (физичког вежбања) и њеног утицаја на човека са посебним акцентом на биолошки раст и развој деце и омладине. Аутор је и коаутор више од 60 научних радова објављених у међународним и домаћим часописима, као и на међународним и домаћим конференцијама. До данас је био рецензент у више научних часописа из земље, али и иностранства.Био је члан истраживачког тима ИПА пројекта “Унапређење процене постуралног статуса и статуса кичме – СпинЛаб“ финансираног од стране Европске Уније (2013-2014), као и пројекта „Унапређење евалуације нивоа развоја моторичких способности и вештина деце АП Војводине у односу на међународне тестове и стандарде“ (2017), финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. О успешности рада у настави говори и висока оцена студената (9,50). Био је председник и члан већег броја комисија за одбрану дипломских и мастер радова.