др Дамјан Јакшић

Ванредни професор
Катедра за колективне спортове

Дипломирао, одбранио мастер рад и докторирао из области спортских наука на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Тренутно ради као ванредни професор на сва три нивоа студија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. До данас је аутор и коаутор око 30 научних чланака у међународним часописима. Главни је уредник факултетског часописа Exercise and Quality of Life. Рецензент у више међународних научних часописа. До сада рецензирао више од 50 научних чланака и презентовао више од 40 радова на међународним и домаћим конференцијама. Аутор је 3 монографска поглавља и једног практикума. До сада реализовао 6 студијских боравака Љубљана (Словенија, 2012. и 2016), Солун (Грчка, 2014), Никшић (Црна Гора, 2018, 2019. и 2021). Домаћин два пута колегама из Турске (2022) и Хрватске (2023) кроз ЕРАСМУС програм истраживачких боравака, у трајању до 7 дана. Ментор је био у једном дипломском и 6 мастер радова, те члан комисија у 59 дипломских, 20 мастер
радова и једној докторској дисертацији. 23 године се активно бавио рукометом прошавши све узрасне селекције до првог ранга националног такмичења.