др Борислав Обрадовић

Редовни професор
Катедра за основне спортске науке

На Факултету спорта и физичког васпитања ради од јуна 1997. године. Ужа научна област истраживања: Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, Биомеханика. Основне студије завршио је на Факултету физичке културе у Новом Саду 1996. године. Магистрирао 2000. године. Докторску дисертацију одбранио је 2004. године. Реализовао је специјализације и студијске боравке у иностранству: University of Chicago, Illions, USA (1998). Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece (2000). Eastern Illinois University, Illinois, USA (2012). Професионална каријера: Факултет физичке културе, Универзитет у Новом Саду током школске 1995/1996, демонстратор. ФФК, УНС 1997-2001. Асистент приправник. ФФК, УНС 2001-2004. Асистент. ФСФВ, УНС 2004-2009. Доцент. ФСФВ, УНС 2009-2014. Ванредни професор. ФСФВ, УНС 2014 – . Редовни професор. Од новембра 2007. до марта 2024. године био је на функцији продекана за наставу Факултета. На основним студијама за остварен успех у трећој (1992/93) и четвртој (1993/94) години студија проглашен за студента генерације. Школске 1994/1995. године стипендиста Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду. Повеља Факултета физичке културе у Новом Саду за постигнут изузетан успех током студија поводом 25 година од оснивања Факултета. Ментор је био на већем броју дипломских, магистарских и мастер радова као и на 4 докторске дисертације.