др Борис К. Поповић

Ванредни професор
Катедра за индивидуалне спортове

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду из области спортских наука. На дан Факултета 1999. године добио је признање за једног од десет најуспешнијих студената у 25-огодишњој историји Факултета. Запослен је на Факултету као ванредни професор на предметима „Плесови“ и „Ритмичка гимнастика“ као и на више изборних предмета на основним, мастер и докторским студијама. Школске 2019/20. године био је ангажован као гостујући  професор на Факултету за спорт и физичко васпитање у Никшићу, Универзитет Црне Горе. Од 2015. године ангажован је као наставник студентима Медицинског факултета у Новом Саду – Катедра за медицинску рехабилитацију, а од 2017. године и у оквиру Катедре за специјалну едукацију и рехабилитацију на више предмета на основним академским студијама. Актуелни је Председник Савета Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника на Универзитету у Новом Саду са мандатом 2021-2024. Аутор је или коаутор преко 120 научно-истраживачких радова, књига, поглавља у монографијама као и разних саопштења презентованих на научним скуповима широм земље и у иностранству. Учествовао је на више стручних и научних конференција у иностранству као позивни предавач. Био је руководилац или члан пројектног тима на 15 покрајинских, националних, као и међународних научно-истраживачких пројеката. Био је ментор или члан комисије на преко 200 завршних испита, 80 дипломских, 100 магистарских и мастер радова као и 10 докторских дисертација. У оквиру Ерасмус+ програма Универзитетске размене наставног особља, др Борис Поповић боравио је у Араду (Румунија) 2016. године, као и у Гранади (Шпанија) 2018. године. 2019. године, био је укључен у реализацију Летњег едукативног семинара у граду Јинан, Република Кина. Национални је судија у модерном плесу. Био је председник Српске плесне асоцијације, председник тренерске комисије као и предавач на више судијских као и тренерских семинара у плесу.