Центар за целоживотно учење и развој каријере

Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду, као институција која већ 42 године оспособљава стручне кадрове у области физичког васпитања и спорта, изнедрила је велики број људи признатих и поштованих у својој бранши. Преко 4000 дипломираних студената основних академских студија, 500 магистара наука и мастер професора и 100 доктора наука сведоче о сјајној традицији, али и поверењу које су студенти, који су се определили за овај животни пут, поклонили нашој кући.

Стара пословица каже да се човек учи док је жив, и да за стицање нових знања и вештина године нису и не смеју бити проблем. Баш из тих разлога, Факултет спорта и физичког васпитања препознао је потребу да прилику за образовањем и усавршавањем пружи и онима које је живот одвео на неку другу страну након завршене средње школе. Тако је основан Центар за стручно усавршавање, посебна организациона јединица у склопу Факултета, чији је основни циљ оспособљавање полазника Центра за обављање стручних послова у сфери спорта и рекреације. Ово се посебно односи на лица ангажована на стручним пословима у области спорта и рекреације, а која не поседују одговарајућу лиценцу или стручну оспособљеност, као и на врхунске спортисте који планирају тренерску каријеру након професионалне.

Центар реализује наставу са високостручним кадровима, у модерно опремљеним учионицама, ослањајући се на литературу која прати најсавременије трендове у свим специфичним областима. Такође, Центар се ослања на богато искуство својих предавача у настави кроз први, други и трећи степен академских студија, примењујући сазнања и новине из сличних институција те врсте по Европи.

Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова у спорту изводи се у обиму од 240 часова. Предавања се одржавају на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду и евентуално, у зависности од изабраног спорта, у неком од одговарајућих спортских клубова на територији града Новог Сада.

Документација потребна за упис:

  • пријавни лист (попуњава се приликом пријаве на Факултету)
  • оригинал или фотокопија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа)
  • потврда о претходном бављењу спортом (од клуба или савеза)