Акредитација установе

Факултет спорта и физичког васпитања основан је 1974. године као Факултет физичке културе, од стране Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине. Закон о оснивању Факултета физичке културе са седиштем у Новом Саду објављен је у Службеном гласнику бр. 9 од 4. маја 1974. године. 1999. године потписана је Болоњска декларација, којом је предвиђено креирање јединственог и усаглашеног европског система универзитетске наставе и истраживања, најкасније до 2010. године. Декларацију је потписало преко 40 земаља, између осталих и Република Србија, која је 2005. године у Народној Скупштини усвојила Закон о високом образовању усклађен са Болоњском декларацијом. Од школске 2006/07. године кренула је настава усклађена по овом програму.

Дозволе за рад

Дозвола за рад из 2010. године

Допуна дозволе за рад из 2013. године

Измена дозволе за рад из 2013. године

Дозвола за рад из 2015. године (реакредитација)

Допуна дозволе за рад из 2017. године

Дозвола за рад 2015. године са изменама и допунама из 2017. и 2023. године

Акредитација установе 2023. године

Решење о акредитацији установе 2023.године

Акредитација студијских програма