6. ПРАВНА АКТА

  • Статут факултета

Статут Факултета спорта и физичког васпитања

  • Правилници

 

  • Интегритет

План интегритета 2017-2020

План интегритета 2021-2024

 

  • Родна равноправност

Чланови одбора за родну равноправност

План родне равноправности

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА: „Безбедност и поверење за све“

  • Čikić, J., Milovanović, I., Popov, B., Živančević Sekeruš, I., Bodroža, B. i Milinkov, S. (2023). Percepcija i (ne)izravno iskustvo seksualnog uznemiravanja i ucjenjivanja u akademskom kontekstu – perspektiva studentica. Revija za sociologiju, 53 (3), 397-428. https://doi.org/10.5613/rzs.53.3.3
  • Milovanović I, Čikić J, Milinkov S, Popov B, Živančević Sekeruš I (2023). Ka sigurnom univerzitetu iz muške perspektive: studentska percepcija o seksualnom uznemiravanju i ucenjivanju. U: Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet, 12-15. ISBN 978-86-6065-804-5
  • Čikić J, Bodroža B., Milinkov S., Milovanović I.M., Živančević-Sekeruš I., Popov B. (2023). Efekti seksualnog uznemiravanja na samopercepciju uspešnosti i zadovoljstva poslom kod akademskog osoblja sa Univerziteta u Novom Sadu, U: Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 10-12. ISBN 978-86-6065-804-5