Професори из Португалије одржали предавањa на тему здравог животног стила и психологије спорта

Гостујући професори са Политехничког института у Сантарему, одсека за спортске науке у Португалији, одржали су предавања на тему здравог животног стила на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.

Проф. др Сузана Франко и проф. др Вера Симоес су првобитно представиле Универзитет у Сантарему, као и могућност Еразмус+ мобилности студената, а потом су одржале предавање на тему целоживотног фитнеса. Након теоријског дела, професорице су одржале и практичан део наставе у самом амфитеатру, ком су се студенти радо придружили. На тај начин су истакле важност, не само теоријског знања, већ и примене знања у пракси.

Опис фотографије:

Други део предавања се односио на тренажни процес у спорту и психологију спорта, које су представили проф. др Карлос Силва и проф. др Хуго Лоуро. Овакав вид сарадње је кључан у размени знања и искустава у области спортских  наука, стога се трудимо да се повежемо са другим универзитетима и водећим стручњацима у наведеним областима.