ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ 1. ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Обавештавамо студенте I године основних академских студија (уписани школске 2023/2024. године) да ће се обавезни систематски преглед обавити у Заводу за здравствену заштиту студената, Др Симе Милошевића бр.6, Нови Сад

од 20.12.2023. до 22.12.2023. године у пре и послеподневној смени.

НАПОМЕНА :

Студенти приступају систематском прегледу са индексом и овереном здравственом

књижицом. Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати Образац ИНО 1 ( у замену за здравствену књижицу), у супротном плаћају систематски преглед 1500.00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.

Преглед у пре подневној смени почиње у 7:00 часова, а у после подневној смени почиње у 13:30 часова. Студенти који обављају лекарски преглед у после подневној смени треба да дођу најкасније до 16 часова.

Студенти се пријављују на шалтер број 5 у приземљу Завода.

Напомена: Студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед.

ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЈЕ НЕОПХОДНО ОБАВИТИ ПРЕ ОВЕРЕ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА, У СУПРОТНОМ СТУДЕНТИ НЕЋЕ МОЋИ ПРИСТУПИТИ ОВЕРИ.

Студентска служба, 13.12.2023. године