Сарадња са Средњом медицинском школом „7. април“ у оквиру предмета Кинезитерапија

Матуранти Средње медицинске школе „7. април“, смера Физиотерапеути су имали јединствену прилику да присуствују практичном предавању за студенте Факултета спорта и физичког васпитања под називом „Процена постуралног статуса“. Предавање су одржали проф. др Тијана Шћепановић и асистент, маст. Милош Којић у оквиру предмета Кинезитерапија.

Опис фотографије:

Овом наставном јединицом је обухваћена процедура анализе постуралног статуса, најчешћа одступања од правилног држања тела, превенција и корекција истих. Ученици су имали прилику да добију увид у конкретне технике и методе које се користе у кинезитерапији, што је од изузетног значаја за њихов будући рад у области физиотерапије. Овај облик сарадње омогућује ученицима да стекну додатно знање и искуство, усмерено ка практичним аспектима њихове струке.