Спортом против насиља и искључивања – SAVE

Спортом против насиља и искључивања (SAVE) је пројекат чији суоснивач је Еразмус + Програм Европске уније, који има за циљ спречавање насилничког и социјално искључивог понашања уз помоћ физичке активности. Актуелни едиторијал показује спектар могућíх тумачења ова два феномена како са психолошког, тако и са социлошког становишта, нудећи корисне методе за тренере који раде са децом (узраста између 6 и 12 година) у грасс-роот спортским клубовима.

Линкови: